ZŠ Krnov

ZŠ Krnov

Matematika podle pana Hejného

Cena 100 Kč

18. 11. 2017 Malý sál 17:30 – 18:45
Mgr. Nevídalová Eva a Mgr. Jana Zdráhalová
Učitelky
www.zs5krnov.cz/skola/

ZŠ Janáčkovo náměstí 17, Krnov
Jsme úplná škola se 700 žáky. V každém ročníku máme 3 třídy.

Na naší škole se soustředíme na čtenářskou i matematickou gramotnost žáků.

Čtenářská gramotnost je podpořena výukou metodami RWCT ve všech předmětech napříč školou, dílnami čtení, Čtenářským klubem zaštítěným Novou školou a třídními knihovničkami v každé z 27 tříd. Pro lepší návaznost učiva se snažíme na 2.stupni vyučovat  v blocích.

Matematickou gramotnost podporujeme výukou matematiky metodou pana profesora Hejného v 1. – 8. ročníku. Ve škole máme venkovní matematickou učebnu a také jsme zapojeni u Nové školy a H-matu v pilotním projektu Matematického klubu pro 1.-3.ročník. Nedílnou součástí výuky matematiky je tandemová výuka, která se nám velmi osvědčila.  V matematických soutěžích a olympiádách dosahujeme velmi dobrých výsledků.
Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až do dnešních dnů.