Pavlína Mrnuštíková

Pavlína Mrnuštíková

Jóga smíchu

Cena 80 Kč

19. 11. 2017 Foyer 13:00 – 14:45

Pavlína Mrnuštíková
lektorka jógy

„Když se smějete, měníte se. Když se změníte, změní se svět kolem vás.“
Dr. Kataria

Je instruktorkou jógy smíchu více než rok. Pracuje s dětmi i s dospělými. Na józe smíchu ji nejvíce fascinuje nakažlivost smíchu ve skupině, dětská hravost a naprosté uvolnění, bytí v přítomném okamžiku a pozitivní naladění do dalších dnů.

Základem jógy smíchu je, že nám vnáší do našich myslí radost. Smích je fyzická aktivita s mimořádně ozdravnými účinky pro naše těla. Navíc posiluje sociální vazby a je mocným nástrojem ke sbližování s jinými lidmi. V podstatě chceme všichni to stejné, spokojený a radostný život. Na lekcích jógy smíchu se k tomuto stavu můžete prosmát.