Jitka Semelová

Jitka Semelová

Homeopatie

Cena 100 Kč

18. 11. 2017 Malý sál 16:00 – 17:15

Jitka Semelová
Homeopatka

„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“
                                                           (Malý princ, A. De Saint-Exupéry)

Ve svém životě jsem potkala mnohé a mnohým jsem se chtěla stát…
Na počátku své praxe se věnovala fytoterapii u Ing. Janči, reflexologii u Ing. Patakyho. Následovalo setkání  s Jockem Ruddockem, který ji přivedl blíže k pochopení fyziologie těla. Studium metody One Brain paní Semelové pomohlo k nahlédnutí do lidské psychiky. Nabyté znalosti uplatnila dále při studiu klasické homeopatie v Brně v letech 2005-2009, a po jejím ukončení se  intenzivně věnuje homeopatické praxi a lektorské činnosti. Naučila ji s úctou a respektem vnímat zákonitosti světa a žití, ale hlavně osudy lidí okolo. Nebýt jen pouhým pozorovatelem, naslouchat jim, podělit se s nimi o radost i smutek, hledat společně světýlko na konci tunelu. Pojďme tedy, kousek cesty společně…