Hana Šišperová

Hana Šišperová

Sebepoznávání prostřednictvím kresby

Cena 80 Kč

18. 11. 2017 Foyer 11:00 – 12:45

Hana Šišperová
Básnířka, arteterapeutka, kreslířka
www.jakzitbarevneji.cz

Vystudovala střední školu uměleckých řemesel v Brně. Své zkušenosti doplnila o pomaturitní studium na zdravotní škole, samostudiem psychologie a arteterapie. Patnáct let pracovala v oblasti grafického designu a marketingu. V listopadu 2014 absolvovala kurz Psychografické kresby.

Co o vás prozradí vaše kresba? Víc, než si dokážete představit. Přijďte si vykreslit své pocity, znázornit své strachy, zobrazit informace ze svého podvědomí nebo jen tak relaxovat.

Kresba jako způsob komunikace je nesmírně důležitá k sebepoznání i jako klíč k odhalení příčin nemocí. Už samotný proces kreslení je terapií. Vnímaví rodiče mohou například zachytit v obrázcích svých dětí první signály, že prožívají stresující situace.

Malí i velcí, popadněte zase pastelky! Můžeme pak společně ve vašich kresbách číst, abyste se dozvěděli více o sobě, svém naladění i vitalitě.